CBX Shell

CBX Shell 4.6

Miễn phí
Creates thumbnails for the user's archives
Người dùng đánh giá
4.4  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.6.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
T800 Productions
See thumbnail previews of your compressed files. The tool creates thumbnails for your ZIP, RAR, CBZ, and CBR by using the first image found in the archive. It integrates itself with the Windows shell menu and supports JPG, ICO, PNG, BMP, TIFF, GIFF images as well as ZIP64 archives. It doesn't work with encrypted archives.
Windows Explorer không hiển thị nhỏ xem thử tất cả ảnh và đoạn phim định dạng. CBX Shell được thiết kế để có thể dễ dàng thay đổi hồ sơ mở rộng giữa ZIP/RAR và CBZ/CBR. CBX Shell cung cấp Windows Explorer mẫu ảnh và thông tin bo mở rộng cho ảnh lưu trữ của tòa thánh.
Thông tin được cập nhật vào: